Cégismertető

Vállalkozásom a Sziklai Mérnöki Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11. fszt. 4.), 2011 augusztusában alakult. Korábban 2001 évtől egyéni vállalkozóként foglalkoztam nagyrészt környezetvédelmi, kisebb részt vízügyi tervezési tevékenységgel.

Cégem vízilétesítmény tervezői és környezetvédelmi szakértői tevékenység keretében elsősorban hulladéklerakók, bányák, ipari- és mezőgazdasági üzemek, de egyéb más létesítmények és tevékenységek környezeti hatásvizsgálati, előzetes vizsgálati, felülvizsgálati, egységes környezet használati engedélyezési dokumentációjának elkészítését végzi fővállalkozóként, ill. esetenként alvállalkozóként adott szakterület vonatkozásában. Természetesen a fent felsorolt nagyobb volumenű munkák mellett kisebb környezetvédelmi feladatokat (építési engedélyezési tervek környezetvédelmi munkarészei, adatszolgáltatás, hulladékgazdálkodási engedélyek beszerzése, tanácsadás stb.) is ellátunk, továbbá talaj- és talajvíz szennyezések felmérését, tényfeltárások elvégzését is vállaljuk.

Ellátjuk, több , kisebb-nagyobb vállalkozás környezetvédelmi megbízotti feladatait is.

Vízügyi tervezés területén fő tevékenységünk egyedi vízellátó kutak, vízbázisok tervezése.

Én, mint cégvezető, ill. a rendszeresen foglalkoztatott szakértők, a környezetvédelem minden területére vonatkozóan rendelkeznek a szükséges szakértői jogosultsággal.

Én a következő jogosultságokkal rendelkezem:

Környezetvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély:

Kamarai szám: 07-0690

SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.3. – Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZÉM3 – Vízgazdálkodási építmények szakértése (2022.02.06)
Tervezői jogosultság:

VZ-TEL – Települési víziközmű tervezése (2022.02.06)
VZ-TER – Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2022.02.06)

VZ-VKG – Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2022.02.06)
A cég fennállásának ideje alatt már több tucat környezetvédelmi munkában vett részt, melyek közül a néhány jelentősebbet a mellékelt referencia listán ismertetjük.

Az elvégzett munkák tartalma, minősége eddig ügyfeleinknek mindig megelégedésére szolgált.

2017.02.27.

Sziklai Árpád

ügyvezető